Arbetsmiljö A-Ö

Understrukna ord är hänvisning till andra uppslagsord. Klicka på dem om du vill fördjupa dig.

Arbetsmiljöinstitutet bildades 1 juli 1987 genom att dåvarande Arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning blev en egen myndighet. I den nya myndigheten Arbetsmiljöinstitutet lades också styrelsens externt riktade utbildningar och styrelsens bibliotek, som hade nationellt ansvar för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning i arbetsmiljöfrågor. (Ursprunget till Arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning var för övrigt Arbetsmedicinska institutet, bildat 1966, som integrerades i styrelsens verksamhet 1972.). Arbetsmiljöinstitutet slogs 1995 samman med Institutet för arbetslivsforskning och delar av Arbetsmiljöfonden till det som kom att kallas Arbetslivsinstitutet.