Arbetsmiljö A-Ö

Understrukna ord är hänvisning till andra uppslagsord. Klicka på dem om du vill fördjupa dig.

Arbetslivsinstitutet bildades 1995 genom en sammanslagning av forskningsinstitutioner som låg under dåvarande departementet för arbetsmarknadsfrågor, d.v.s. det tidigare Arbetsmiljöinstitutet, det mindre Institutet för arbetslivsforskning och delar av Arbetsmiljöfonden. Arbetslivsinstitutet lades ner 1 juli 2007 av den borgerliga alliansen genom budgetpropositionen hösten 2006, direkt efter regeringsskiftet. Förutom forskning svarade institutet flr vidareutbildning av företagshälsovårdens personal och medverkande i forskarutbildning. Till institutet hörde också en biblioteks- och dokumentationsavdelning som på uppdrag av regeringen bevakade vad som händer på området och köpte in aktuell svensk och utländsk litteratur. Biblioteket var nationellt referensbibliotek på området. Forskningen, och forskarna, har efter nedläggningen spritts till en rad universitet och högskolor. Arbetslivsbibliotekets samlingar (som rensades kraftigt i samband med nedläggningen) har överförts till Stockholms universitetsbibliotek. Ansvaret för företagshälsovårdsutbildningarna övergick fr.o.m. den 15 april 2007 till utredningen (S 2007:01) Framtidens FHV-utbildning, och utbildningarna genomförs nu på flera olika universitet. Arbetsmiljöingenjörsutbildningen kommer att bedrivas av Umeå Universitet 2008-2009. Arbetslivsinstitutets förlagstjänst har upphört, och stora delar av institutets utgivning har tagits över av nya huvudmän. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har tagit över distributionen av en del böcker som Arbetslivsinstitutet gett ut. Skriftserierna Arbete och Hälsa, Arbetsliv i omvandling och Arbetsmarknad & Arbetsliv har Göteborgs universitet, respektive Växjö universitet och Karlstads universitet övertagit. Högskolan i Dalarna har tagit hand om institutets arbetslivsrapporter, juridiska fackulteten vid Stockholms Universitet har numera hand om nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt, och Talentum förlag har köpt nyhetsbrevet Perspektiv på arbetslivet.