Arbetsmiljö A-Ö

Understrukna ord är hänvisning till andra uppslagsord. Klicka på dem om du vill fördjupa dig.

Arbetslivscentrum forskningsinstitut som tillkom 1976 för att bedriva och främja tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom arbetslivsområdet. Det handlade då i huvudsak om forskning om medbestämmande i arbetslivet. Det fick också en uttalad roll som stöd för särskilt de fackliga organisationernas arbete inom området. Arbetslivscentrum genomgick en omfattande omstrukturering, och bytte namn till Institutet för arbetslivsforskning. Efter beslut i riksdagen våren 1991 blev institutet ett renodlat forskningsinstitut med uppgift att bedriva arbetsmarknads- och arbetslivsforskning som rör relationerna på arbetsmarknaden och i arbetslivet samt produktivitets- och inflytandefrågor och arbetsorganisation. Institutet för arbetslivsforskning slogs 1995 samman med Arbetsmiljöinstitutet och delar av Arbetsmiljöfonden till det som kom att kallas Arbetslivsinstitutet.